Προβολή αναπάντητων δημοσιεύσεων | Προβολή ενεργών θεμάτων Τώρα είναι Παρ Μάιος 04, 2012 12:44 am

Γλώσσα:
 Forum 365 - Εγγραφή 

Το forum365.net παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στο φόρουμ είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του φόρουμ. Το forum365.net δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλων των μηνυμάτων που δημοσιεύονται. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι μπορεί να εκτεθεί σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Το forum365.net δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνο για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του φόρουμ για:

- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κλπ.
- Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
- Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του φόρουμ.
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
- Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
- Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του φόρουμ, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών.
- Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του φόρουμ.
- Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
- Ανάρτηση πορνογραφικού υλικού, τόσο σε επισυναπτόμενες εικόνες όσο και σε avatars ή υπογραφές χρηστών.

3. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, απαγορεύονται οι προσωπικές επιθέσεις οιασδήποτε μορφής (εχθρικά μηνύματα, προσβολές, αρνητικός ή εχθρικός σαρκασμός), καθώς και οι χυδαίες, ρατσιστικές και γενικά προσβλητικές εκφράσεις στα μηνύματα των χρηστών. Η κριτική μπορεί να ασκείται στις ιδέες και όχι στους ανθρώπους. Επιβεβλημένος θεωρείται ο σεβασμός στις πεποιθήσεις των μελών και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η παραβίαση του κανόνα αυτού, συνιστά αιτία «κλειδώματος» ή/και διαγραφής του συγκεκριμένου θέματος, με ενδεχόμενη και την απαγόρευση πρόσβασης στο forum για τον συγκεκριμένο χρήστη (ban). Οι χρήστες που υφίστανται τέτοιου είδους επιθέσεις, οφείλουν να ενημερώνουν τους διαχειριστές ή τους συντονιστές της Θεματικής Ενότητας.

4. Κάθε μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν μόνο λογαριασμό για την πρόσβαση του στο forum365.net

5. Το forum365.net σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις / απόψεις των μελών του. Οι συντονιστές και διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χωρίς αυτές να θεωρούνται απόψεις του forum365.net.

6. Το forum365.net δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του forum365.net και να εκφράσει τα παράπονα του. Η τακτική της διαγραφής μηνυμάτων δεν υιοθετείται από το forum365.net και ακολουθείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όπου η διαγραφή του μηνύματος κρίνεται άκρως απαραίτητη . Το ίδιο ισχύει και για την επέμβαση στο περιεχόμενο κάποιας δημοσίευσης (διόρθωση). Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα διόρθωσης των δημοσιεύσεων του. Ως εκ τούτου, πριν ζητηθεί η συνδρομή κάποιου συντονιστή ή διαχειριστή για τη διόρθωση ή τη διαγραφή κάποιας δημοσίευσης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τον/την συγγραφέα της δημοσίευσης.

7. Σε περίπτωση που διαχειριστής ή συντονιστής λάβει ειδοποίηση ή υποπέσει στην αντίληψη του ότι κάποιο μήνυμα ή θέμα παραβιάζει τους όρους χρήσης, διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή και να διαγράψει την καταχώρηση. Επίσης οι διαχειριστές και οι συντονιστές του forum365.net έχουν το δικαίωμα να μετακινούν δημοσιεύσεις που αναρτήθηκαν σε λάθος σημεία.

8. Οι διαχειριστές και συντονιστές του forum365.net διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την πρόσβαση κάθε χρήστη που θα παραβεί τους όρους χρήσης με ή χωρίς πρόθεση.

9. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο forum365.net είναι μια προσφορά των μελών του, παρέχονται «ως είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνο για την χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή χρησιμότητα του περιεχομένου.

10. Οι απαντήσεις που καταχωρείτε στις ανοιχτές συζητήσεις, θα πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα της αρχικής δημοσίευσης. Σε περίπτωση που οι εμβόλιμες απαντήσεις αλλοιώνουν το αρχικό θέμα, οι συντονιστές διατηρούν το δικαίωμα να τις διασπάσουν ή να τις διαγράψουν.

11. Σχετικά με τη χρήση των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στο forum, θα πρέπει να γνωρίζετε πως ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο χώρο του internet σημαίνει «Φωνάζω δυνατά». Eκτός του ότι είναι κουραστικό για αυτόν που διαβάζει, η άσκοπη χρήση κεφαλαίων είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις και γι αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.

12. Παρακαλούμε να αποφεύγετε τη χρήση λατινικών χαρακτήρων για ελληνική γραφή (Greeklish), στο forum. Τα Ελληνικά είναι πιο ξεκούραστα και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στο μήνυμά σας, γι αυτό θα πρέπει να προτιμούνται, όσο αυτό είναι δυνατόν.

13. Το forum365.net διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε τροποποίησης των όρων χρήσης.cron
Copyright © 2022 Forum365.net